เกี่ยวกับเรา

จากการเติบโตของตลาดภาคอุตสาหกรรมกลุ่มลวด เเละสายไฟ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้คำแนะนำและนำเสนอเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิต และสร้างข้อได้เปรียบในทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถช่วยเหลือและเป็นปัจจัยในการพัฒนาธุรกิจในการแข่งขันในอนาคต

เราจึงได้จัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ผลิต ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตในการลดต้นทุนขบวนการผลิต ลดราคาวัตถุดิบ ลดค่าแรงคนงาน ลดยะระเวลาในการผลิต สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมต่อไป

ณัฐกิตติ์ เมธาพรประสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์

เครื่องตีเกลียว
เครื่องมือวัด
เครื่องหุ้มฉนวน
เครื่องพ่นแป้ง
หัวหุ้มและอุปกรณ์
เครื่องมือวัดความยาวแบบมีความละเอียดสูง
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ
อื่นๆ