ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินเตอร์เทรด จำกัด

8/21 หมู่ 6, บางเมืองใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115562009462
โทรศัพท์ : +66 (2) 120 6021
แฟ็กซ์ : +66 (2) 2120 6021
อีเมล : sales@golden-tech.co.th

ติดต่อแผนก บัญชี / การเงิน

อีเมล : account@golden-tech.co.th

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

อีเมล : admin@golden-tech.co.th

ฝ่ายขาย

อีเมล : sales@golden-tech.co.th

ฝ่ายบริการ

อีเมล : service@golden-tech.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ