เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์การวัดการควบคุมและการทดสอบนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมลวดและสายเคเบิลเรานำเสนอระบบควบคุมคุณภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย