เครื่องหุ้มฉนวน

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตัวเมือง ด้วยความต้องการด้านการก่อสร้าง ทำให้การจัดส่ง และการจัดจำหน่ายสายไฟเพื่อการก่อสร้างเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หากเปรียบเทียบกับสายไฟอื่นๆแล้ว คุณสมบัติและสีของสายไฟเพื่อการก่อสร้างนั้นสำคัญมากในกระบวนการผลิตที่ใหญ่โต

เราจึงพัฒนาสายไฟฉนวนที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าสีและทำความเร็วได้ถึง 1,010 นาที โดยไม่ต้องหยุดหรือชลอการทำงานแต่อย่างใด